| ENGLISH

Contact Us

 

Add218 Xinghu Street, bioBAY, Bldg#A2, Suite 203, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, PR China,

Tel+86 (0)512 62956210

Fax+86 (0)512 62956212

Home > Contact Us

 

 

Address: 218 Xing Hu Street,bioBAY, Bldg#A2, Suite 203, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, PR China

Tel: 0512-62956210

Fax:   0512-62956212

Email: info@goodeepharma.com  
 

For Products: yongyan@goodeepharma.com